Gällande från: 2024/06/28

Välkommen till Vapex.se. Din integritet är viktig för oss, och vi är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar dina uppgifter när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster.

1. Information vi samlar in

Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

 • Personlig identifieringsinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.
 • Betalningsinformation: Kreditkortsuppgifter och annan betalningsinformation.
 • Teknisk data: IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och tidpunkter för åtkomst.
 • Användningsdata: Information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.

2. Hur vi använder din information

Vi använder den information vi samlar in för att:

 • Behandla och leverera dina beställningar.
 • Hantera ditt konto och ge kundsupport.
 • Förbättra vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Skicka dig uppdateringar om din beställning och marknadsföringskommunikation (om du har samtyckt till det).
 • Uppfylla lagliga skyldigheter och skydda våra rättigheter.

3. Delning av din information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom:

 • När det krävs för att slutföra en transaktion (t.ex. betalningsbehandlare).
 • För att följa lagliga skyldigheter eller som svar på rättsliga processer.
 • För att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

4. Säkerhet

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter eller begära att behandlingen begränsas.

6. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

www.Vapex.se eller maila oss på
Info@vapex.se